Eikoh Vietnam chào đón học viên trở lại sau kỳ nghỉ phòng dịch!