Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoài khóa tại trường mầm non

 

Lễ hội Tanabata được tổ chức tại Eikoh