THÔNG BÁO NGHỈ PHÒNG VIRUS CORONA (10/02-16/02/2020)