Dạy tiếng Việt cho người Nhật

ベトナム語レッスンの特長

栄光ゼミナールハノイ校・ベトナム語レッスン

住所: ハノイ市、コウザイ区、スアントゥイ通り、239番、HITC ビル、4階

携帯番号: +84 24 3795 7774

Người Việt Nam học tiếng Nhật, ngoài việc phục vụ cho giao tiếp, học tập hoặc công việc trong các hãng xưởng, thì đây là một kênh tốt để hiểu được văn hóa, tập quán, sinh hoạt của nước bạn. Chiều ngược lại cũng như vậy, các bạn người Nhật học tiếng Việt để hòa nhập tốt hơn với cuộc sống ở Việt Nam khi sống và làm việc tại Việt Nam. Eikoh luôn coi trọng sự giao lưu ngôn ngữ và văn hóa của hai quốc gia, nên dạy Tiếng Việt là một trong những ưu tiên chính trong hơn 15 năm hoạt động tại Việt Nam.